Znaczenie zarządzania zapasami wolnorotującymi i gospodarką magazynową na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Wstęp

Rozdział I. Znaczenie zapasów

  • Zapasy w gospodarce i w przedsiębiorstwie
  • Przyczyny powstawania zapasów
    • Zapasy w zaopatrzeniu
    • Zapasy w dystrybucji
    • Zapasy wolnorotujące
  • Funkcjonalny podział zapasów

1.4. Znaczenie zapasów w innych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa

Rozdział II. Koszty zapasów

2.1. Istota kosztów utrzymania zapasów

2.2. Obliczanie kosztów utrzymania zapasów

2.3. Koszty utrzymania zapasów w drodze

2.4. Szacunkowe koszty wyczerpania zapasów

Rozdział III.
Zarządzanie gospodarką magazynową

3.1. Podstawowe decyzje dotyczące zarządzania zapasami

3.2. Metoda stałej wielkości zamówienia przy znanym i pewnym popycie

3.3. Metoda stałej wielkości zamówienia przy nieokreślonym popycie

3.4. Zorientowanie na czas dostawy i Koncepcje logistyki uzupełniania zapasów

Rozdział IV. Zarządzanie gospodarka magazynową

4.1. Istota i znaczenie magazynowania

4.1.1. Rola i znaczenie magazynu w systemie logistycznym

4.2. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania

4.3. Podstawowe czynności wykonywane w magazynie

4.4. Rozplanowanie i projektowanie magazynu

Rozdział V. Decyzje dotyczące gospodarowania zapasami wolnorotująymi i gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

5.1. Charakterystyka przedsiębiorstw

5.2. System  logistyczny przedsiębiorstwa

5.2.1. Zarządzanie zapasami wolnorotującymi

5.2.2. Zarządzanie magazynem

5.3. Analiza trafności i efektywności zarządzania zapasami i magazynem

5.4. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków