Archiwum kategorii: praca zaliczeniowa

Tożsamość europejska w epoce globalizacji

Tożsamość europejska w epoce globalizacji

Plan pracy semestralnej, 26- 30 str.

Wstęp

  1. Istota tożsamości europejskiej
  2. Kultura w warunkach globalizacji
  3. Problemy tożsamości  europejskiej
  4. Globalizacja, Chiny i Indie
  5. Konsekwencje globalizacji dla wzajemnych relacji państw
  6. Migracja i obywatelstwo
  7. Wielokulturowość

Zakończenie

Bibliografia

Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

Plan pracy zaliczeniowej 10- 15 stron

WSTĘP

1. POJĘCIE O RODZAJE ENERGII GEOTERMALNEJ

2. ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ NA ŚWIECIE

3. ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE

4. WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE- ANALIZA PRZYPADKÓW

5. UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA