Wybrane style radzenia sobie ze stresem u pracowników biur podróży

Wstęp

Rozdział I. Wybrane podmioty przemysłu turystycznego

1.1. Agencje turystyczne

1.2. Touroperatorzy

1.3. Organizatorzy wycieczek autokarowych

1.4. Agencje obsługujące wyjazdy motywacyjne, organizatorzy konferencji

1.5. Pracownicy polskich biur podróży

Rozdział II. Stres jako czynnik towarzyszący ludzkiej pracy

2.1. Pojęcie stresu

2.2. Przyczyny stresu

2.3. Koncepcje stresu

2.4. Stres w pracy

2.5. Radzenie sobie ze stresem

2.5.1. Radzenie sobie e stresem według Parkera i Lengera

2.5.2. Radzenie sobie ze stresem w biurach turystycznych

Rozdział III. Style radzenia sobie ze stresem wśród pracowników biur podróży

3.1. Specyfika zespołu pracowniczego biura podróży

3.1.1. Struktury zorganizowanego personelu

3.1.2. Zachowania w sytuacjach konfliktowych

3.2. Sposoby radzenia sobie ze stresem

3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks