Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego na przykładzie programu Sapard

5
(1)

Wstęp

Rozdział I.

Przesłanki i etapy integracji europejskiej

1.1. Etapy integracji regionalnej

1.2. Powstanie Unii Europejskiej

1.2.1. Prawne fundamenty Unii Europejskiej

1.2.2. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Europie

1.2.3. Poziom integracji ekonomicznej w Europie

1.2.4. Obszary polityki Unii Europejskiej

1.3. Unia Europejska w gospodarce światowej

1.4. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej

Rozdział II.
Interwencjonizm drogą do osiągnięcia spójności ekonomiczno – społecznej w Europie

2.1. Polityka rolna

2.2. Polityka ochrony konkurencji

2.3. Polityka wspierania współpracy w zakresie prac badawczo – rozwojowych]

2.4. Polityka wspierania przemysłu

2.5. Polityka celna

Rozdział III.
Instytucje i narzędzia polityki Unii Europejskiej

3.1. Fundusze strukturalne

3.1.1. Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

3.1.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

3.1.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)

3.1.4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR)

3.2. Przedakcesyjne Instrumentu Rozwoju

3.2.1. Sapard

3.2.2. PHARE

3.2.3. ISPA

3.3. Fundusz Spójności

3.4. Europejski Bank Inwestycyjny

3.5. Inne instytucje

Rozdział IV.

Wykorzystanie funduszy programu Sapard w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego

4.1. Historia i położenie powiatu

4.2. Gospodarka i finanse powiatu

4.2.1. Budżet powiatu

4.2.2. Majątek powiatu

4.3. Strategia rozwoju

  • Harmonogram realizacji strategii
  • Realizacja strategii rozwoju powiatu

4.4. Zewnętrzne źródła finansowania strategii rozwoju

4.4.1. Środki krajowe

4.4.2. Pomoc w ramach funduszy przedakcesyjnych UE – Sapard

4.4.3. Pozostałe środki finansowe

4.5. Ocena wykorzystania przedakcesyjnych środków pomocowych w ramach programu Sapard

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!