Współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu Bug

Plan pracy licencjackiej

Wstęp

Rozdział I. Polityka integracyjna i regionalna Unii Europejskiej

1.1. Krótka charakterystyka Unii Europejskiej

1.2. Polityka regionalna Unii Europejskiej

1.2.1. Teorie, strategie oraz metody polityki regionalnej

1.2.2. Cele oraz etapy polityki regionalnej Unii Europejskiej

1.2.3. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej

1.2.4. Finansowanie polityki regionalnej w Polsce

Rozdział II. Rozwój gospodarki a współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej

2.1. Globalizacja gospodarki – koszty i korzyści

2.2. Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna

2.2.1. Czynniki egzogeniczne

2.2.2. Czynniki endogeniczne

2.3. Czynniki konkurencyjności regionów

Rozdział III. Współpraca transgraniczna. Doświadczenia Euroregionu Bug

3.1. Geneza powstania Euroregionu Bug

3.2. Strategia rozwoju Euroregionu Bug

3.3. Gospodarka Euroregionu Bug

3.4. Przemiany demograficzno-osadnicze Euroregionu Bug

3.5. Współpraca samorządowa miedzy państwami należącymi do Euroregionu Bug

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków