Wpływ zjednoczenia Niemiec na przyspieszenie procesów integracyjnych Europy

Wstęp

Rozdział I. Początki idei zjednoczeniowej dzisiejszej Unii Europejskiej

1.1. Stymulatory integracji po II wojnie światowej

1.2. Idea wspólnoty na przełomie lat 40. i 50. XX w

1.3. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych

1.3.1. Wspólnota polityczna

1.3.2. Unia trzech filarów

Rozdział II. Proces zjednoczenia Niemiec – implikacje dla Polski i państw Unii Europejskiej

2.1. Europejski proces integracyjny a zjednoczenie Niemiec

2.2. Środki finansowe Unii Europejskiej dla Niemiec Wschodnich

2.3. Wybrane wnioski dla Polski

2.4. Współpraca gospodarcza Niemiec z krajami wschodniego rozszerzenia UE

Rozdział III. Czynniki determinujące obecną pozycję Niemiec w Unii Europejskiej

3.1. Okoliczności historyczno-polityczne

3.2. Założenia i ewolucja polityki europejskiej Niemiec

3.3. Determinanty instytucjonalne i socjologiczno-kulturowe

3.4. Czynniki ekonomiczne

3.5. Miejsce Niemiec w instytucjach UE

3.6. Niemcy a obecne procesy integracyjne – podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks