Wierzytelności w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp

Rozdział I.
Prawo bilansowe a prawo podatkowe

 1. Prawo bilansowe
 2. Prawo podatkowe
 3. Zasady prawa bilansowego a zasady prawa podatkowego

Rozdział II.
Metodyka obrotu wierzytelnościami w prawie bilansowym i podatkowym

 1. Definicja wierzytelności w prawie bilansowym i prawie podatkowym
 2. Regulacje bilansowe i podatkowe faktoringu
 3. Regulacje bilansowe i podatkowe forfaitingu
 4. Kompensata podatkiem

4.1. Wierzytelności budżetowe

4.2. Metodyka potrącania wierzytelności

Rozdział III.
Metody monitorowania i prognozowania poziomu wierzytelności

 1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa wierzytelności
 2. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie

2.1. Opust „za płatność” i „za ilość”

2.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny

 1. Sposoby zabezpieczania wierzytelności
 2. Procedury windykacji wierzytelności

Rozdział IV.
Procedury windykacyjne w Przedsiębiorstwie„X”

 1. Powstanie i struktura organizacyjna
 2. Ocena skuteczności wybranych procedur windykacyjnych
 3. Opodatkowanie wierzytelności odzyskanych i nieodzyskanych
 4. Poziom wierzytelności a wynik finansowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków