Harmonizacja polskiego ustawodawstwa celnego z prawem wspólnotowym

 Wstęp

Rozdział I. Prawo celne w systemie prawa

 1. Zasady i funkcje prawa celnego
 2. Związki prawa celnego z prawem podatkowym
 3. Pojęcie i rodzaje ceł
 4. Procedury i zwolnienia

Rozdział II. Ewolucja polskiego prawa celnego

 1. Prawo celne w okresie I Rzeczpospolitej
 2. Prawo celne w II Rzeczpospolitej]
 3. Prawo celne w latach 1945-1997

3.1. Prawo celne z 1961 roku

3.2. Prawo celne z 1975 roku

3.3. Prawo celne z 1989 roku

 1. Aktualne regulacje w polskim prawie celnym

Rozdział III. Zarys wspólnotowego prawa celnego

 1. Prawo Unii Europejskiej
 2. System finansowy Unii Europejskiej
 3. Strefa wolnego handlu i wolności rynku wewnętrznego
 4. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie prawa celnego

Rozdział IV. Etapy harmonizacji polskiego ustawodawstwa celnego z prawem wspólnotowym

 1. Przesłanki i założenia harmonizacji prawa celnego

2 Wstępna realizacja Układu Europejskiego w sferze celnej

 1. Realizacja zadań Białej Księgi
 2. Strategia działania Polskiej Administracji Celnej
 3. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków