Restrukturyzacja zatrudnienia a motywowanie pracowników. Doświadczenia FM Logistic w Mszczonowie

Plan pracy licencjackiej

Restrukturyzacja zatrudnienia a motywowanie pracowników.
Doświadczenia FM Logistic w Mszczonowie

Wstęp

Rozdział I. Motywacja i motywowanie pracowników – zagadnienia wstępne

1.1. Istota motywowania

1.2. Teorie motywacji a potrzeby pracowników

1.3. Modele motywowania

1.4. Motywowanie jako funkcja zarządzania

Rozdział II. Kariery pracownicze a degradacja pracowników – reorganizacja zatrudnienia

2.1. Istota karier pracowniczych

2.1.1. Zarządzanie karierami pracowniczymi

2.1.2. Realizacja karier przez pracowników

2.2. Zwalnianie pracowników

2.2.1. Proces i etapy zwalniania pracowników

2.2.2. Skutki zwalniania pracowników

Rozdział III. Restrukturyzacja zatrudnienia a motywowanie pracowników w FM Logistic w Mszczonowie

3.1. Metodologia badań własnych[1]

3.2. Charakterystyka i przedmiot działalności FM Logistic w Mszczonowie

3.3. Kariery pracownicze a degradacja pracowników – wyniki badań własnych

3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków

Do napisania pracy będą potrzebne szczegółowe dane odnośnie FM Logistic w Mszczonowie. Trzeba ustalić czy mają tam miejsca masowe zwolnienia, awanse, czy przeniesienia.


[1] Sondaż diagnostyczny: ankieta lub wywiad;