Wykorzystanie odpowiedzialności społecznej w marketingu firm

5
(1)

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. MIEJSCE MARKETINGU W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Pojęcie i struktura marketingu

1.2. Funkcje marketingu i działalność marketingowa

1.3. Organizacja marketingu

1.4. Orientacje marketingowe

1.5. Otoczenie marketingowe

ROZDZIAŁ II. TEORETYCZNE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

2.1. Istota i pojęcie odpowiedzialności społecznej

2.2. Promotorzy idei społecznej odpowiedzialności biznesu

2.3. Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu

2.4. Odpowiedzialność społeczna jako nowe narzędzie marketingowe

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody i techniki badań

3.4. Teren i organizacja badań

3.5. Charakterystyka grupy badawczej

ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA JAKO WYKORZYSTYWANY INSTRUMENT MARKETINGOWY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Analiza i synteza wyników badań

4.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

ANEKS

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!