Wycena wartości przedsiębiorstw

5
(2)

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ – praca czysto teoretyczna

Wstęp

 Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny

1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa

1.2. Przedsiębiorstwo jako system

1.3. Cele i funkcje przedsiębiorstwa

1.4. Podział przedsiębiorstw

1.5. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Rozdział II. Wartość majątku przedsiębiorstwa

2.1. Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa

2.2. Wartość jako kategoria ekonomiczna a przedsiębiorstwo

2.3. Wartość w strukturze celów przedsiębiorstwa

2.4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako instrument kontroli właścicielskiej

2.5. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości

Rozdział III. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa

3.1. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa

3.2. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa

3.3. Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

3.4. Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa

3.5. Procedura wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Metody wyceny przedsiębiorstw

4.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa

4.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa

4.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa

4.4. Istota i rodzaje metod porównawczych (rynkowych)

4.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 2

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!