Wycena wartości przedsiębiorstw w Polsce

5
(1)

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ – praca czysto teoretyczna

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny

1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa

1.2. Przedsiębiorstwa w strukturze podmiotowej gospodarki

1.3. Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa

1.4. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa

1.5. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział II. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa

2.1. Zakres przedmiotowy wyceny przedsiębiorstwa

2.2. Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

2.3. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa oraz determinanty jego wartości

2.4. Procedura wyceny przedsiębiorstwa

2.5. Uwzględnianie zmiany wartości kapitału w czasie wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział III. Metody wyceny przedsiębiorstw

3.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa

3.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa

3.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa

3.4. Istota i rodzaje metod porównawczych (rynkowych)

3.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Wycena przedsiębiorstw w Polsce w procesie ich prywatyzacji

4.1. Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa

4.2. Specyfika wyceny Polskich przedsiębiorstw

4.3. Ceny graniczne Skarbu Państwa

4.4. Wycena aktywów niepracujących

4.5. Procedury kształtowania cen w procesie prywatyzacji

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!