Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na rozwój dzieci

5
(2)

Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na rozwój dzieci

plan pracy mgr, 60 stron

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ROZWÓJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1.1. Wiek przedszkolny- charakterystyka

1.2. Wpływ środowiska domowego na rozwój dzieci

1.2.1. Styl wychowania

1.2.2. Struktura rodziny

1.2.3. Rodzeństwo

1.3. Środowisko pozadomowe

1.3.1. Znaczenie środowiska placu zabaw

1.3.2. Przedszkole

1.4. Aktywność jako podstawa zmian rozwojowych

1.5. Klasyczne teorie zabaw

1.6. Prawidłowości rozwojowe w zabawach dzieci

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren i organizacja badań

2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. WPŁYW GIER I ZABAW DYDAKTYCZNYCH NA ROZWÓJ DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Analiza wyników badań

3.2. Wnioski i weryfikacja hipotez

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

ANEKS

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 2

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!