Archiwa tagu: Plan mgr

Rola magazynu w systemie logistycznym

Plan mgr

Wstęp
Rozdział I. Istota, historia i przyszłość logistyki
1.1. Definicja i etymologia logistyki
1.2. Historia logistyki
1.3. Tendencje rozwojowe logistyki
1.4. Główne zasady logistyki
Rozdział II. Systemy logistyczne
2.1. Systemowe ujecie logistyki
2.2. Istota systemu logistycznego
2.3. Instytucjonalny podział systemów logistycznych
2.4. Fazowy podział systemów logistycznych
Rozdział III. Zarządzanie magazynem
3.1. Pojęcie magazynu
3.2. Miejsce magazynu w łańcuchu dostaw
3.3. Zasadnicze funkcje magazynu
3.4. Proces magazynowy
Rozdział IV. Proces magazynowania i rola magazynu w systemie logistycznym
4.1. Procesy realizowane w magazynie
4.2. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu
4.3. Budowle magazynowe
4.4. Urządzenia do składowania i urządzenia przeładunkowe
4.5. Dokumentacja magazynowa
4.6. Magazynowy personel
4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Rola menedżera w efektywnym kierowaniu na przykładzie Hotelu Villa Aleksander

Plan mgr

Wstęp
Rozdział I. Koncepcje i metody zarządzania
1.1. Systemowa koncepcja organizacji i zarządzania
1.2. Modele zarządzania
1.3. Metody zarządzania
1.4. Zarządzanie a kierowanie

Rozdział II. Menedżer jako podmiot kierowania
2.1. Wizerunek skutecznego menedżera
2.2. Rola menedżera w organizacji
2.3. Władza i autorytet w organizacji
2.4. Zdolności przywódcze

Rozdział III. Charakterystyka Hotelu Villa Aleksander w Mielnie
3.1. Opis obiektu
3.2. Struktura organizacyjna hotelu
3.3. Oferta obiektu
3.4. Polityka zarządzania hotelem

Rozdział IV. Rola menedżera w efektywnym kierowaniu Hotelem Villa Aleksander w Mielnie
4.1. Charakter pracy menedżera hotelu
4.2. Efektywność pracy menedżera hotelu
4.3. Ocena i podsumowanie pracy menedżera hotelu

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Hipoterapia jako forma socjalizacji dzieci

Plan mgr

Hipoterapia jako forma socjalizacji dzieci.
Doświadczenia Ośrodka X

Wstęp
Rozdział I. Socjalizacja – zakres znaczeniowy pojęcia
1.1. Przystosowanie społeczne a socjalizacja i wychowanie
1.2. Socjalizacja jako kształtowanie osobowości społecznej
1.3. Ważniejsze formy i mechanizmy życia społecznego
Rozdział II. Istota hipoterapii
2.1. Pojęcie hipoterapii
2.2. Typy działań hipoterapeutycznych
2.3. Cele hipoterapii
2.4. Rezultaty hipoterapii
Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy, hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań
Rozdział IV. Hipoterapia jako forma socjalizacji dzieci. Doświadczenia Ośrodka X
4.1. Charakterystyka Ośrodka X
4.2. Opis działań hipoterapeutycznych
4.3. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Uwarunkowania społeczne przestępczości nieletnich

Plan mgr

Wstęp
Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju człowieka
1.1. Pojęcie rozwoju a podział życia człowieka na etapy
1.2. Zegar biologiczny i zegar społeczny
1.3. Niepunktualność wydarzeń życiowych a zakłócenie procesu rozwoju
1.4. Dopasowanie wymagań otoczenia do możliwości dziecka
Rozdział II. Podstawowe zadania rozwojowe okresu dorastania
2.1. Kształtowanie się tożsamości
2.2. Szanse dla rozwoju w okresie dorastania
2.3. Zagrożenia dla rozwoju w okresie dorastania
2.3.1. Wokół tożsamości negatywnej
2.3.2. Pragmatyzacja świadomości
2.3.3. Uzależnienie od alkoholu i narkotyków
Rozdział III. Przestępczość nieletnich i jej społeczne uwarunkowania
3.1. Rodzaje przeszkód w działaniu a agresja
3.2. Zachowania agresywne i stosowanie przemocy jako efekt ubogich zasobów
3.3. Zachowania agresywne i stosowanie przemocy jako efekt nieprawidłowej socjalizacji
3.4. Zachowania agresywne i stosowanie przemocy jako efekt demoralizacji
Rozdział IV. Uwarunkowania społeczne przestępczości nieletnich w świetle badań własnych
4.1. Metodologia badań własnych
4.2. Wyniki badań
4.3. Wskazania do wyników badań – dylematy pedagogiczne resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Uwagi do planu mgr

Metoda badań: sondaż diagnostyczny, technika: wywiad (z wychowawcą ośrodka resocjalizacyjnego).

Analiza i ocena działalności sektora małych i średnich firm w województwie opolskim

plan mgr

Wstęp

Rozdział I.
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji  gospodarki światowej
1.1. Wyodrębnienie małej i średniej przedsiębiorczości z klasyfikacji podmiotów gospodarczych
1.2. Klasyfikacja kompetencji małych i średnich przedsiębiorców
1.3 Statystyka małych i średnich przedsiębiorstw
1.4. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rozdział II.
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy regionalnej przedsiębiorczości
3.1. Zarządzanie przez przedsiębiorczość małymi i średnimi przedsiębiorstwami
3.2. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
3.3. Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wyzwalania przedsiębiorczości w regionie
3.4. Formy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział IV.
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców w województwie opolskim
4.1. Historia i położenie województwa
4.2. Gospodarka i finanse województwa
4.2.1. Budżet i majątek
4.2.2. Strategia rozwoju
4.3. Analiza potencjału małych i średnich przedsiębiorstw
4.4. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości a rozwój województwa

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków