Archiwa tagu: Hipoterapia jako forma socjalizacji dzieci

Hipoterapia jako forma socjalizacji dzieci

Plan mgr

Hipoterapia jako forma socjalizacji dzieci.
Doświadczenia Ośrodka X

Wstęp
Rozdział I. Socjalizacja – zakres znaczeniowy pojęcia
1.1. Przystosowanie społeczne a socjalizacja i wychowanie
1.2. Socjalizacja jako kształtowanie osobowości społecznej
1.3. Ważniejsze formy i mechanizmy życia społecznego
Rozdział II. Istota hipoterapii
2.1. Pojęcie hipoterapii
2.2. Typy działań hipoterapeutycznych
2.3. Cele hipoterapii
2.4. Rezultaty hipoterapii
Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy, hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań
Rozdział IV. Hipoterapia jako forma socjalizacji dzieci. Doświadczenia Ośrodka X
4.1. Charakterystyka Ośrodka X
4.2. Opis działań hipoterapeutycznych
4.3. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków