Rola rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi na podstawie firmy X

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW

1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi

1.2. Rekrutacja pracowników

1.1.1. Istota i funkcje rekrutacji

1.1.2. Źródła rekrutacji

1.1.3. Rodzaje i metody rekrutacji

1.3. Selekcja kandydatów do pracy

1.2.1. Istota selekcji

1.2.2. Rozmowy kwalifikacyjne

1.2.3. Testy

1.2.4. Znaczenie referencji

1.4. Istota i znaczenie adaptacji w procesie pozyskiwania kadr

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren i organizacji badań]

2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. ANALIZA PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI W FIRMIE X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Analiza wyników badań

3.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

ANEKS