Rachunkowość bankowa jako system informacyjny banku

5
(1)

Wstęp

Rozdział I. Bank jako instytucja zaufania publicznego

1.1. Pojęcie i istota banku

1.2. Historia bankowości polskiej

1.3. Obecny kształt systemu bankowego w Polsce

1.4. Ogólna charakterystyka działalności banku

Rozdział II. System informacyjny rachunkowości bankowej

2.1. Pojęcie rachunkowości jako systemu informacyjnego

2.2. Prawne regulacje rachunkowości bankowej

2.3. Metody i zasady rachunkowości bankowej

2.4. Szczególne cechy rachunkowości bankowej

Rozdział III. Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości banku

3.1. Istota sprawozdań finansowych

3.2. Znaczenie sprawozdań finansowych

3.3. Elementy sprawozdawczości finansowej banku

3.2.1. Bilans

3.2.2. Rachunek zysków i strat

3.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych

3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

3.2.5. Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej

Rozdział IV. Analiza sprawozdań finansowych banku

4.1. Pojęcie i istota analizy finansowej

4.2. Analiza wstępna podstawowych sprawozdań finansowych banku

4.2.1. Analiza wstępna bilansu

4.2.2. Analiza wstępna rachunku zysków i strat

4.3. Analiza wskaźnikowa banku

4.3.1. Ocena płynności finansowej

4.3.2. Ocena efektywności

4.3.3. Ocena wypłacalności

Rozdział V. Ocena kondycji finansowej X S.A. na podstawie analizy sprawozdań finansowych za lata 2017-2019

5.1. Ogólna charakterystyka X S.A.

5.2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych banku za lata 2017-2019

5.2.1. Analiza wstępna bilansu banku

5.2.2. Analiza wstępna rachunku zysków i strat banku

5.3. Analiza wskaźnikowa banku za lata 2017-2019

5.3.1. Analiza płynności finansowej banku

5.3.2. Analiza efektywności banku

5.3.3. Analiza wypłacalności banku

4.4. Ocena kondycji finansowej X S.A.

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!