Odpowiedzialność biura rachunkowego

5
(1)

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA RACHUNKOWEGO

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI

1.1. Pojęcie i zakres rachunkowości

1.2. Funkcje rachunkowości

1.3. Podmiot i przedmiot rachunkowości

1.4. Użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości

1.5. Zasady prawidłowej rachunkowości

ROZDZIAŁ II. ZASADY SPORZĄDZANIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

2.1. Podstawy organizacji rachunkowości

2.2. Cechy dowodu księgowego i zasady jego sporządzania

2.3. Elementy dowodu księgowego

2.4. Klasyfikacja dowodów księgowych w ujęciu bilansowym i podatkowym

2.5. Archiwizacja dokumentów i ksiąg podatkowych

ROZDZIAŁ II. WARUNKI USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

2.1. Ogólna charakterystyka usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

2.2. Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu księgowego

2.3. Praktyka w księgowości

2.4. Wymagane dokumenty do uzyskania certyfikatu księgowego

2.5. Warunki przystąpienia do egzaminu na certyfikat księgowego

ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIUR RACHUNKOWYCH ZA USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH

4.1. Zakres usług biura rachunkowego

4.2. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prowadzenie ksiąg rachunkowych

4.3. Odpowiedzialność certyfikowanych księgowych i doradców podatkowych za prowadzenie ksiąg rachunkowych

4.4. Odpowiedzialność karna skarbowa

4.5. Zakończenie współpracy z biurem rachunkowym

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Załączniki

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!