Mikro instytucje finansowe w gospodarce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. RYNEK FINANSOWY ELEMENTEM SYSTEMU INSTYTUCJI FINANSOWYCH
1.1. Pojęcie rynku finansowego
1.2. Funkcje rynku finansowego
1.3. Klasyfikacja rynku finansowego

ROZDZIAŁ II. ISTOTA INSTYTUCJI FINANSOWEJ
2.1. Pojęcie instytucji finansowej w ujęciu przedmiotowym
2.2. Pojęcie instytucji finansowej w ujęciu podmiotowym
2.3. Instytucje finansowe w Polsce

ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE MIKRO INSTYTUCJI FINANSOWEJ NA PRZYKŁADZIE BIURA UBEZPIECZENIOWEGO X
3.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
3.2. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej
3.3. Działalność Biura Ubezpieczeniowego X

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL