Archiwa tagu: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Kolastyna S.A

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Kolastyna S.A

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie i uwarunkowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa
1.1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz
1.2. Pojęcie i istota analizy finansowej
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.3. Metody analizy finansowej

Rozdział II. Sprawozdanie finansowe jako główne źródło analizy finansowej
2.1. Pojęcie i istota sprawozdań finansowych
2.2. Znaczenie sprawozdań finansowych
2.3. Elementy sprawozdania finansowego
2.3.1. Bilans
2.3.2. Rachunek zysków i strat
2.3.3. Pozostałe elementy sprawozdań finansowych

Rozdział III. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
3.1. Analiza wstępna sprawozdań finansowych
3.1.1. Analiza struktury
3.1.2. Analiza dynamiki
3.2. Analiza wskaźnikowa
3.2.1. Wskaźniki płynności finansowej
3.2.2. Wskaźniki rentowności
3.2.3. Wskaźniki sprawności działania
2.3.4. Wskaźniki zadłużenia

Rozdział IV. Ocena kondycji finansowej Grupy Kolastyna S.A. w latach 2016-2018
4.1. Ogólna charakterystyka Grupy Kolastyna S.A.
4.2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych
4.2.1. Analiza bilansu
4.2.2. Analiza rachunku zysków i strat
4.3. Analiza wskaźnikowa
4.3.1. Analiza płynności finansowej
4.3.2. Analiza rentowności
4.3.3. Analiza sprawności działania
4.3.4. Analiza zadłużenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel