Archiwa tagu: Wdrożenie controllingu w firmie produkcyjnej

Wdrożenie controllingu w firmie produkcyjnej

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

Wdrożenie controllingu w firmie produkcyjnej

(na 100 stron)

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA JAKO BAZA INFORMACYJNA CONTROLLINGU

1.1. Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej

1.2. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa

1.3. Powiązania między rachunkowością zarządczą, rachunkowością finansową, a controllingiem

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CONTROLLINGU

2.1. Istota i zakres controllingu

2.2. Zadania i funkcje controllingu

2.3. Klasyfikacja controllingu

ROZDZIAŁ III. PROCES PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3.1. Istota projektowania controllingu

3.2. Przebieg wdrażania controllingu

3.2. Korzyści, koszty i bariery związane z wdrażaniem controllingu

ROZDZIAŁ IV. PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO X

4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X

4.2. Historia przedsiębiorstwa X

4.3. Profil działalności Spółki

ROZDZIAŁ V. WDROŻENIE CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM X

5.1. Powstanie idei wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie X

5.2. Wdrożenie systemu budżetowania na zasadach controllingu w przedsiębiorstwie X

5.3. Działalność ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie X

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL