Archiwa tagu: Środki finansowe dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Środki finansowe dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Temat:

Środki finansowe dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa

1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw

1.3. Pojęcie i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział II. Ogólne zagadnienia finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

2.1. Istota finansowania działalności przedsiębiorstwa

2.2. Pojęcie kapitału

2.3. Istota i rodzaje finansowania przedsiębiorstw

Rozdział III. Środki finansowe dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

3.1. Kapitały własne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

3.1.1. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł wewnętrznych (samofinansowanie)

3.1.2. Emisja akcji

3.1.3. Venture capital i private equity

3.2. Długoterminowe źródła finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw

3.2.1. Kredyt bankowy

3.2.2. Leasing

3.2.3. Franchising

3.2.4. Dotacje i subwencje

3.2.5. Środki z funduszy pomocowych

3.3. Krótkoterminowe źródła finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw

3.3.1. Kredyty handlowe (kupieckie)

3.3.2. Zobowiązania odnawialne

3.3.3. Pożyczki z sektora pozabankowego

3.3.4. Factoring

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel