Archiwa tagu: Finansowanie spółek kapitałowych

Finansowanie spółek kapitałowych

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych
1.1. Definicja i formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa
1.2. Pojęcie i istota spółek kapitałowych
1.3. Rodzaje spółek kapitałowych
1.3.1. Ogólna charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1.3.2. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej

Rozdział II. Finansowanie działalności spółek kapitałowych kapitałem własnym
2.1. Istota i rodzaje finansowania działalności spółek kapitałowych
2.2. Finansowanie działalności gospodarczej kapitałem własnym pochodzącym ze źródeł wewnętrznych
2.2.1. Kapitał zakładowy
2.2.2. Kapitał zapasowy
2.3. Finansowanie działalności gospodarczej kapitałem własnym pochodzącym ze źródeł zewnętrznych
2.3.1. Emisja akcji
2.3.2. Venture capital/private equity (kapitał wysokiego ryzyka)
2.3.3. Business angels (aniołowie biznesu)

Rozdział III. Finansowanie działalności spółek kapitałowych kapitałem obcym
3.1. Długoterminowe źródła finansowania obcego spółek kapitałowych
3.1.1. Kredyt bankowy
3.1.2. Leasing
3.1.3. Obligacje
3.1.4. Forfaiting
3.1.5. Franchising
3.1.6. Dotacje i subwencje
3.1.7. Środki z funduszy pomocowych
3.1.8. Joint venture
3.2. Krótkoterminowe źródła finansowania obcego spółek kapitałowych
3.2.1. Kredyty handlowe (kupieckie)
3.2.2. Zobowiązania odnawialne
3.2.3. Pożyczki z sektora pozabankowego
3.2.4. Emisja papierów dłużnych
3.2.5. Factoring
3.3. Porównanie kapitałów własnych i kapitałów obcych w finansowaniu działalności spółek kapitałowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel