Reklama jako instrument kształtowania zachowań konsumenckich

Wstęp

I Reklama jako instrument marketingu
1.1. Istota reklamy
1.2. Reklama a promocja
1.3. Tworzenie reklamy
1.4. Formy i rodzaje reklamy

II Zachowania konsumenta
2.1. Istota zachowania konsumenta
2.2. Modele zachowania konsumentów
2.2.1. Pojęcie i klasyfikacja modelów zachowań konsument
2.2.2. Model zachowania konsumenta Nicosii
2.2.3. Model zachowania konsumenta Howarda-Shetha
2.2.4. Decyzyjny model zachowania konsumenta Rosaniego
2.2.5. Model zachowania konsumenta EBK
2.3. Uwarunkowania zachowań konsumentów
2.3.1. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów
2.3.2. Psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich
2.4. Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumentów
2.5. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów

III Wpływ reklamy na postępowanie konsumentów
3.1. Hierarchia efektów
3.2. Proces oddziaływania reklamy i uwarunkowania
3.3. Psychologia reklamy
3.4. Współczesne reklamy

Podsumowanie
Bibliografia