Nadzór nad samorządem terytorialnym

Wstęp

Rozdział I.
Geneza i znaczenie samorządu terytorialnego
1.1. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce
1.2. Istota samorządu terytorialnego
1.3. Zasady funkcjonowania samorządności
1.4. Znaczenie samorządu terytorialnego

Rozdział II.
Charakterystyka ustrojowego prawa samorządu terytorialnego Polsce
2.1. Pojęcie ustrojowego prawa samorządu terytorialnego
2.2. Krajowe regulacje działalności samorządu terytorialnego
2.3. Regulacja Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
2.4. Prawo miejscowe i organy nadzoru

Rozdział III.
Nadzór nad samorządem terytorialnym
3.1. Istota nadzoru nad samorządem terytorialnym
3.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru nad samorządem terytorialnym
3.3. Instytucje nadzoru nad samorządem terytorialnym
3.4. Zasady i środki nadzoru nad samorządem terytorialnym

Rozdział IV.
Nadzór nad działalnością gminy „X”
4.1. Charakterystyka gminy „X”
4.2. Działalność Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
4.3. Nadzór nad samorządem terytorialnym
4.3.1. Instytucje nadzoru
4.3.2. Zasady i metody nadzoru
4.3.3. Środki i formy nadzoru
4.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków