Wpływ funkcjonowania dzieci z Zespołem Downa na sytuacje panującą w rodzinie

5
(1)

Plan pracy licencjackiej

Wpływ funkcjonowania dzieci z Zespołem Downa na sytuacje panującą w rodzinie[1]

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie Zespołu Downa

1.1. Zespół Downa – ujęcie teoretyczne

1.2. Problemy funkcjonowania rodzin z Zespołem Downa

1.3. Funkcjonowanie dzieci z Zespołem Downa w przestrzeni społecznej

1.4. Najnowsze wyniki badań nad Zespołem Downa

Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy, hipotezy badawcze

2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze

2.4. Przebieg i organizacja badań

Rozdział III. Diagnoza systemu rodzinnego dzieci z Zespołem Downa – wyniki badań własnych

3.1. Wyniki badań własnych

3.2. Status społeczno-bytowy rodzin dzieci z Zespołem Downa

3.3. Obraz osobowości rodziców (wybrane aspekty)

3.4. Orientacje aksjologiczne rodziców

3.5. Relacje interpersonalne w rodzinie

3.6. Uogólniające interpretacje i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

[1] Times New Roman, wielkość 12, 1,5 interlinia, margines lewy – 3,5cm , pozostałe – 2,5.

Ankieta na min 20 pytań.

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!