Archiwa tagu: Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

Plan pracy licencjackiej

Wstęp

Rozdział I. Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw

1.1. Rozwój koncepcji logistyki

1.2. Łańcuchy i sieci dostaw

1.3. Strategiczne zarządzanie procesami przepływu dóbr

1.4. Systemowe ujęcie logistyki jako wyraz tendencji integracyjnych w procesach przepływu dóbr

Rozdział II. Istota centrów logistycznych

2.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych

2.2. Definicja centrum logistycznego i jego charaktery styka.

2.3. Rola i zadania centrów logistycznych

2.4. Funkcje centrów logistycznych

2.5. Perspektywy rozwoju centrów logistycznych

Rozdział III. Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

3.1. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych

3.2. Modele inicjacji centrów logistycznych

3.3. Modele realizacyjne

3.3.1. Włoski model realizacji inwestycji

3.3.2. Niemiecki model realizacji inwestycji

3.3.3. Polski model realizacji inwestycji

3.3.4. Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw