Sprawozdanie finansowe Organizacji XYZ z wydatkowania kwot dotacji otrzymanej na realizację zadania publicznego

5
(1)

TEMAT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI XYZ Z WYDATKOWANIA KWOT DOTACJI OTRZYMANEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Ogólne zasady funkcjonowania organizacji pożytku publicznego

1.1. Działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna działalność i organizacje pozarządowe

1.2. Zakres zadań publicznych organizacji pożytku publicznego

1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje o statusie pożytku publicznego

1.4. Uzyskanie i utrata statusu organizacji pożytku publicznego

1.5. Obowiązki organizacji pożytku publicznego odnośnie sporządzania corocznych sprawozdań finansowych

Rozdział II. Sprawozdawczość finansowa organizacji

2.1. Sprawozdania finansowe

2.2. Bilans sprawozdawczy

2.3. Rachunek wyników oraz rachunek zysków i strat

2.4. Informacja dodatkowa

2.5. Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Rozdział III. Dotacje w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

3.1. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym

3.2. Zasady ujmowania dotacji w księgach rachunkowych

3.3. Dotacje do aktywów

3.4. Pozostałe dotacje

3.5. Ujawnienie informacji o dotacjach

Rozdział IV. Sprawozdanie finansowe Organizacji XYZ z wydatkowania kwot dotacji otrzymanej na realizację zadania publicznego

4.1. Ogólna charakterystyka Organizacji XYZ

4.2. Bilans

4.3. Rachunek wyników

4.4. Informacja dodatkowa

4.5. Prezentacja wydatkowania kwot dotacji otrzymanych na realizację zadania publicznego

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!