Rating kredytowy w dobie globalnego kryzysu finansowego

5
(1)

Plan pracy mgr

Rating kredytowy w dobie globalnego kryzysu finansowego

Wstęp

Rozdział I. Polityka kredytowa współczesnego banku

1.1. Istota polityki kredytowej banku

1.2. Kierunki polityki kredytowej banku

1.3. Rezerwy obowiązkowe jako instrument zmniejszenia ryzyka depozytariuszy

1.4. Zarządzanie należnościami banku komercyjnego

1.5. Zmiany polityk kredytowych banków w związku z kryzysem na rynku finansowym

Rozdział II. Ryzyko kredytowe w świetle Nowej Umowy Kapitałowej

2.1. Pojęcie i klasyfikacje ryzyka kredytowego

2.2. Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku

2.3. Ogólna charakterystyka Nowej Umowy Kapitałowej

2.4. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym

2.5. Proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP)

Rozdział III. Rating w działalność kredytowej banków w dobie spowolnienia gospodarczego

3.1. Globalny kryzys finansowy – charakterystyka zjawiska

3.2. Czynniki stabilizacji i destabilizacji rynku finansowego

3.3. Istota i znaczenie ratingu kredytowego

3.4. Wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek finansowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Kryzys finansowy, który rozpoczął się na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych i rozprzestrzenił się na inne sfery gospodarki, uznawany jest często za największy kryzys od czasów wielkiego kryzysu lat 30-ych XX wieku. Kryzys nie ogranicza się obecnie do rynku finansowego, jednak sytuacja instytucji finansowych z całego świata, ma istotne znaczenie ze względu na ich istotny wpływ na inne sektory gospodarki, a zakończenie kryzysu determinowane jest właśnie sytuacją instytucji finansowych, które najsilniej odczuły problemy trwającego kryzysu.

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!