Podatek od towarów i usług w świetle obowiązujących przepisów prawa

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

Podatek od towarów i usług w świetle obowiązujących przepisów prawa

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa podatkowego

1.1. Pojęcie podatku i funkcje podatku

1.2. Elementy konstrukcji podatku

1.3. Konstrukcyjne regulacje podatkowe i rola orzecznictwa

1.4. Klasyfikacja podatków

Rozdział II. Ogólne regulacje w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług

2.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług

2.2. Podmiot podatku od towarów i usług

2.3. Przedmiot podatku od towarów i usług

2.4. Stawki podatku od towarów i usług

Rozdział III. Opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnej dostawy i świadczenia usług na terytorium kraju oraz eksportu i importu towarów

3.1. Pojęcie dostawy towarów, świadczenia usług, importu i eksportu towarów w ustawie o podatku od towarów i usług

3.2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie odpłatnej dostawy i świadczeniu usług na terytorium kraju oraz eksportu i importu towarów

3.3. Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie odpłatnej dostawy i świadczeniu usług na terytorium kraju oraz eksportu i importu towarów

Rozdział IV. Opodatkowanie podatkiem VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego dostawy i nabyciu towarów

4.1. Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ustawie o podatku od towarów i usług

4.2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie i nabyciu towarów

4.3. Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie i nabyciu towarów

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel