Archiwum miesiąca: luty 2022

Ocena Inwestycji Zagranicznych w Polsce w latach 20016-2021

Wstęp

Rozdział I.
Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

  1. Wybrane teorie makroekonomiczne

1.1. Teoria międzynarodowych inwestycji portfelowych

1.2. Teoria przewag monopolistycznych

1.3. Teoria internacjonalizacji

1.4. Teoria czynników lokalizacyjnych

1.5. Elektryczna teoria produkcji międzynarodowej

  1. Wybrane teorie mikroekonomiczne

2.1. Teoria obszarów walutowych

2.2. Teoria korzyści komparatywnych

2.3. Teoria poziomu rozwoju gospodarczego

Rozdział II.
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

  1. Stymulanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  2. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kraju przyjmującego
  3. Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Rozdział III.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2016-2020

  1. Metodyka ewidencji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  2. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych

2.1. Struktura według EKD i PKD

2.2. Struktura według kraju pochodzenia

2.3. Struktura geograficzna

  1. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków