Archiwum miesiąca: październik 2021

Ocena systemu zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa produkującego meble tapicerowane

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i istota logistyki

1.2. Powstanie i rozwój logistyki

1.3. Procesy logistyczne

1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych

Rozdział II. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

2.1. Uwarunkowania logistyki zaopatrywania

2.2. Charakterystyka systemu zaopatrywania

2.3. Zadania systemu logistyki zaopatrywania

2.4. Organizacja działu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

Rozdział III. System zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa XXX

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

3.2. Profil działalności

3.2. Działalność przedsiębiorstwa na rynku

3.4. Logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel