Archiwum miesiąca: marzec 2021

Kredyty gotówkowe dla gospodarstw domowych na przykładzie Banku Pekao S.A

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

KREDYTY GOTÓWKOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKU PEKAO S.A.

Wstęp

Rozdział I. Kredyt bankowy jako sposób na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych

1.1. Pojęcie i istota gospodarstw domowych

1.2. Potrzeby gospodarstw domowych i środki ich zaspokajania

1.3. Definicja kredytu

1.4. Istota kredytu i jego rola w gospodarce

 

Rozdział II. Polityka kredytowa banków

2.1. Pojęcie banku i czynności bankowych

2.2. Istota polityki kredytowej banku

2.3. Kierunki polityki kredytowej banku

2.4. Klasyfikacja kredytów udzielanych przez bank

 Rozdział III. Istota i zasady udzielania kredytów gotówkowych

3.1. Pojęcie i istota kredytu gotówkowego

3.2. Ryzyko związane z udzielaniem kredytów gotówkowych

3.3. Zabezpieczenia kredytów gotówkowych

3.4. Ocena zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów gotówkowych

Rozdział IV. Analiza kredytów gotówkowych w akcji kredytowej Banku PEKAO S.A.

4.1. Ogólna charakterystyka PEKAO S.A.

4.2. Oferta produktowa dla gospodarstw domowych

4.3. Kredyty gotówkowe na finansowanie potrzeb gospodarstw domowych

4.4. Procedura udzielania kredytów gotówkowych dla gospodarstw domowych

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Pierwotnie ten plan wyglądał zupełnie inaczej. Zmieniliśmy nieco układ poszczególnych rozdziałów. Na wstępie chcemy podkreślić, że badania empiryczne są zawsze prowadzone w ostatnim rozdziale, a nie w pierwszych. Zatem część praktyczną przenieśliśmy do rozdziału IV. Ponadto uznaliśmy, że zaproponowany wcześniej układ będzie zbyt wąski, żeby napisać o tym całą pracę. Na dobrą sprawę te poszczególne rozdziały można by zawrzeć w jednym rozdziale jako poszczególne punkty. Trudno bowiem napisać cały rozdział (na około 20 stron) o znaczeniu kredytu dla osób fizycznych.

W związku z powyższym napisaliśmy nowy plan pracy i naszym zdaniem taka wersja jest bardziej korzystna. Dzięki takiemu układowi rozdziałów informacje w pracy są poukładane. Ponadto możemy wykorzystać więcej literatury.