Archiwum miesiąca: luty 2021

Jakość obsługi jako przewaga marketingowa firm doradztwa finansowego na przykładzie…

Wstęp

Rozdział I.
Obsługa klienta jako element działalności marketingowej przedsiębiorstwa
1. Pojecie i historia marketingu
1.1.1. Definicje marketingu
1.1.2.Geneza marketingu
2. Zakres działalności marketingowej
3. Komponenty obsługi marketingowej
3.1.1.Cena
3.1.2. Produkt
3.1.3. Promocja
4. Obsługa klienta w działalności marketingowej

Rozdział II.
Problematyka obsługi klienta w działalności marketingowej przedsiębiorstwa
1. Produkt
1.1. Jakość i elastyczność produktu
1.2. Szerokość asortymentu i zróżnicowanie produktu
1.3. jakość i zakres świadczonych usług: przesprzedażowych, posprzedażowych i okołosprzedażowych
2. Cena
2.1. Poziom ceny
2.2. Upusty cenowe, ceny promocyjne i obniżki sezonowe
2.3. Ceny usług przedsprzedażowych
3. Promocja
3.1. Opusty, dyskonta i rabaty
3.2. Wydłużenie terminu płatności i kredytowanie zakupów
3.3. Bezpłatna dostawa do domu i usługa gwarancyjna
4. Pomiar satysfakcji klienta

Rozdział III.
Charakterystyka X Sp. z o.o.
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
1.1. Geneza powstania
1.2. Przedmiot działalności
2. Charakterystyka branży
3. Wyniki finansowe
4. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa

Rozdział IV.
Jakość obsługi jako element przewagi marketingowej X Sp. z o.o.
1. Komponenty obsługi marketingowej
1.1.Cena
1.2. Produkt
1.3. Promocja
2. Obsługa klienta w działalności marketingowej
3. Pomiar satysfakcji klienta
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków