Archiwum miesiąca: styczeń 2021

Style wychowania w wybranych krajach Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I FUNKCJE WYCHOWANIA

1.1. Zakres pojęciowy wychowania

1.2. Kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania

1.3. Wychowanie wobec współczesnych zagrożeń

1.4. Wychowanie a postawy rodzicielskie

ROZDZIAŁ II. POLITYKA WYCHOWAWCZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

2.1. Dylematy wychowawcze krajów Unii Europejskiej

2.2. Wspomaganie polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej

2.3. Charakterystyka wybranych modeli wychowawczych

2.3.1. Model skandynawski

2.3.2. Model południowoeuropejski

2.3.3. Model środkowoeuropejski

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA STYLÓW WYCHOWANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

3.1. Polska

3.2. Szwecja

3.3. Wielka Brytania

3.4. Niemcy

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW