Archiwum miesiąca: listopad 2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność na zasadach ogólnych

Wstęp

 Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych
 2. Pojęcie przychodu i źródła jego powstawania
 3. Koszty uzyskania przychodu

Rozdział II. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w Polsce i ich wpływ na wybór opodatkowania

 1. Pojęcie działalności gospodarczej
 2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
 3. Wpływ formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa na wybór formy opodatkowania
 4. Ogólna charakterystyka form opodatkowania działalności gospodarczej

Rozdział III. Opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

 1. Istota opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych
 2. Ewidencja podatkowa i księgowa
 3. Ustalenie podatku według formuły progresywnej i liniowej
 4. Rozliczanie zaliczek miesięcznych oraz ustalanie podatku za rok obrotowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel