Archiwum miesiąca: lipiec 2020

Narzędzia informatyczne w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Wstęp

 Rozdział I.
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Funkcje, cechy i cele zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Elementy zarządzania zasobami ludzkimi

3.1. Planowanie potrzeb kadrowych

3.2. Rekrutacja

3.3. Selekcja

3.4. System wynagrodzeń

3.5. Rozwój pracowników

 1. Systemy zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział II.
Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi jako element zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

 1. Struktura podsystemu
 2. Opis funkcji

2.1. Funkcje podstawowe

2.2. Funkcje dodatkowe

 1. Kierunki rozwoju
 2. Powiązania i współpraca z innymi podsystemami

 Rozdział III.
Podsystem CRM jako element zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

 1. Struktura podsystemu
 2. Opis funkcji

2.1. Funkcje podstawowe

2.2. Funkcje dodatkowe

 1. Kierunki rozwoju
 2. Powiązania i współpraca z innymi podsystemami

 Rozdział IV.
Podsystem DMS jako element zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

 1. Struktura podsystemu
 2. Opis funkcji

2.1. Funkcje podstawowe

2.2. Funkcje dodatkowe

 1. Kierunki rozwoju
 2. Powiązania i współpraca z innymi podsystemami

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków