Miesięczne archiwum: kwiecień 2019

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym na przykładzie Urzędu Miasta

Wstęp

Rozdział I
Sektor finansów publicznych
1.1. Pojęcie sektora finansów publicznych
1.2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania sektora publicznego
1.3. Jednostki sektora publicznego
1.4. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych

Rozdział II
Zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
2.1. Istota i rodzaje audytu wewnętrznego
2.2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego
2.3. Zadanie audytowe i jego realizacja
2.4. Obszary audytu wewnętrznego

Rozdział III
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miasta
3.1. Organizacja działu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta
3.1.1. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego
3.1.2. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego
3.2. Plan kontroli w Urzędzie Miasta
3.1.1. Kontrola organizacyjno – prawna
3. 1. 2. Kontrola finansowa
3. 1 .3. Plan inwentaryzacji
3. 3. Wewnętrzna kontrola w Urzędzie Miasta
3.2.1. Kontrola funkcjonalna
3.2.2. Kontrola instytucjonalna
3.4. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tablic

Przykładową bibliografię do tej pracy znajdziesz na stronie – bibliografie prac