Archiwum miesiąca: styczeń 2019

Systemy zarządzania bankowością na terenie żywiecczyzny

plan pracy magisterskiej

I. Bankowość w Polsce.
1.1 Pojęcie i zakres treściowy bankowości
a) Definicje banków
b) System bankowy
1.2 Zarys historyczny bankowości na żywiecczyźnie
1.3 Podstawy prawne organizowania banków na żywiecczyźnie
1.4 Typologia banków na żywiecczyźnie
1.5 Znaczenie banków dla gospodarki żywiecczyzny
II. Systemowe zarządzanie bankami
2.1 Pojęcie i zakres treściowy systemu
2.2 Zarządzanie systemem banków
2.3 Holistyczne kierowanie bankami na żywiecczyźnie
2.4 Zalety i wady systemowego zarządzania bankami
2.5 Perspektywy rozwoju bankowości
III. Charakterystyka bankowości na żywiecczyźnie
3.1 Historia gospodarcza żywiecczyzny
3.2 Typy banków powstałych po przemianach ustrojowych
3.3 Porównanie
3.4 Sieciowe powiązana banków żywieckich
3.5 Znaczenie banków dla gospodarki żywiecczyzny
IV. Powiązania banków w system współpracy
4.1 Rodzaje więzi i związków w zakresie strukturalnym
4.2 Związki pomiędzy bankami w zakresie finansowym
4.3 Narzędzia systemowego zarządzania bankami na żywiecczyźnie
a) Dokonywanie fuzji banków ING, PKO
b) Inne narzędzia (zawieranie umów)
c) Umowy „joint venture”
d) Partnerstwo i współpraca między bankami
4.4 Systemy zarządzania zasobami ludzkimi w bankach żywieckich
V. Zakończenie (wnioski)

Gospodarowanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie X

Wstęp

Rozdział I.
Środki trwałe w prawie bilansowym
1.1. Definicja i klasyfikacja środków trwałych
1.2. Wycena środków trwałych i ich aktualizacja
1.3. Amortyzacja środków trwałych
1.4. Środki trwałe w budowie

Rozdział II.
Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
2.1. Zasady gospodarowania środkami trwałymi
2.2. Kryteria grupowania środków trwałych
2.3. Eksploatacja środków trwałych
2.4. Badanie efektywności gospodarowania środkami trwałymi

Rozdział III.
Ocena gospodarowania środkami trwałym w przedsiębiorstwie X
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Stan środków trwałych
3.3. Zasady gospodarowania środkami trwałymi
3.4. Badanie efektywności gospodarowania środkami trwałymi

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków