Archiwum miesiąca: grudzień 2018

Leasing, jako forma finansowania inwestycji

Plan licencjat
Leasing jako forma finansowania inwestycji.
Studium przypadku

Wstęp
Rozdział I. Leasing jako instrument finansowy – geneza i istota pojęcia
1.1. Powstanie i rozwój leasingu
1.2. Charakterystyka leasingu
1.2.1. Definicja leasingu
1.2.2. Klasyfikacja leasingu
1.2.3. Charakter prawny umowy leasingu
Rozdział II. Leasing na tle innych źródeł finansowania
2.1. Wybór źródła finansowania inwestycji
2.2. Leasing a środki własne przedsiębiorstw
2.3. Leasing a najem/dzierżawa
2.4. Leasing a kredyt bankowy
Rozdział III. Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu
– studium przypadku
3.1. Warunki ekonomiczne inwestycji
3.2. Możliwości zakupu przedmiotu ze środków własnych
3.3. Pozyskanie przedmiotu dzięki leasingowi operacyjnemu
3.4. Pozyskanie przedmiotu dzięki leasingowi finansowemu
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Giełda Papierów Wartościowych jako źródło pozyskania kapitału do rozwoju przedsiębiorstwa

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ
TEMAT
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ŹRÓDŁO POZYSKANIA KAPITAŁU DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Istota finansowania przedsiębiorstw
1.2. Pojęcie kapitału
1.3. Pojęcie i rodzaje inwestycji przedsiębiorstw
1.4. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw
1.5. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ II. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
2.1. Charakterystyka rynków kapitałowych
2.2. Historia GPW
2.3. Pojęcie i funkcje GPW
2.4. Uczestnicy GPW
2.5. Rodzaje papierów wartościowych i sposoby ich emisji

ROZDZIAŁ III. PUBLICZNA EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ŹRÓDŁO KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Warunki dopuszczeń instrumentów finansowych do obrotu giełdowego
3.2. Proces przygotowania się spółki do oferty publicznej
3.3. Klucz do sukcesu na GPW
3.4. Korzyści i obawy związane z wprowadzeniem spółki na giełdę

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL