Archiwum miesiąca: październik 2018

Hobby jako temat wydawnictw ilustrowanych

Hobby jako temat wydawnictw ilustrowanych na przykładzie nurkowania
Plan pracy licencjackiej (na 45- 50 stron)

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICTWA X
1.1. Hobby jako profil działalności wydawnictwa X
1.2. Struktura wydawnictwa X
1.3. Przygotowanie materiałów do druku
1.4. Tematyka nurkowania w pozycjach książkowych wydawnictwa X

ROZDZIAŁ II. ANALIZA TYPOGRAFICZNA WYDAWNICTWA X
2.1. Ogólne informacje na temat badanej pozycji książkowej
2.2. Struktura książki
2.3. Cechy kroju pisma
2.4. Czytelność i stopień pisma
2.5. Przestrzenny układ typograficzny
2.6. Grafika

ROZDZIAŁ III. ANALIZA EDYTORSKA WYDAWNICTWA X
3.1. Materiały informacyjno- pomocnicze
3.2. Tekst główny
3.3. Materiały uzupełniające tekst główny
3.4. Symbolika
3.5. Indeksy i załączniki

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW