Archiwum miesiąca: wrzesień 2018

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa produkcyjnego metodą zrównoważonej karty wyników

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ
TEMAT
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa metodą zrównoważonej karty wyników na przykładzie P.P.H.U. XXX

Wstęp

Rozdział I. Źródła i rozwój zarządzania strategicznego
1.1. Pojęcie zarządzania strategicznego
1.2. Determinanty systemu zarządzania strategicznego
1.3. Źródła i kierunki rozwoju zarządzania strategicznego
1.4. Nowe kierunki w zarządzaniu strategicznym

Rozdział II. Charakterystyka analizy strategicznej metodą zrównoważonej karty wyników
2.1. Istota i rola strategii w działaniu firmy
2.2. Pojęcie i istota analizy strategicznej
2.3. Metody analizy strategicznej
2.4. Zrównoważona Karta Wyników (Balanced scorecard)

Rozdział III. Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie kontroli realizacji strategii na przykładzie P.P.H.U. XXX
3.1. Charakterystyka rynku na którym działa przedsiębiorstwo
3.2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.3. Profil działalności
3.4. Zrównoważona Karta Wyników w badanym przedsiębiorstwie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel