Archiwum miesiąca: czerwiec 2018

Obowiązki przedsiębiorcy o charakterze administracyjno prawnym związane z podjęciem działalności gospodarczej

plan pracy licencjackiej

Wstęp

Rozdział I.
Definicja działalności gospodarczej i przedsiębiorcy
1. Działalność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
2. Działalność gospodarcza w i literaturze przedmiotu
3. Definicja i klasyfikacja przedsiębiorstw
3.1. Klasyfikacja według form własności
3.2. Klasyfikacja według formy organizacyjno – prawnej
3.3. Pozostałe klasyfikacje
4. Źródła finansowania działalności gospodarczej

Rozdział II.
Czynności administracyjno – prawne związane z podejmowaniem działalności gospodarczej
1. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców
1.1. Wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej
1.2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
2. Uzyskanie koncesji i pozwoleń w niektórych dziedzinach działalności gospodarczej
2.1. Wniosek o udzielenie koncesji
2.2. Zezwolenie
3. Oznakowanie zakładu głównego
4. Obowiązek dokonywania rozliczeń przy pomoc rachunku bankowego

Rozdział III.
Obowiązki administracyjno – prawne związane z prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej
1. Obowiązek podatkowy
2. Obowiązek statystyczny
3. Obowiązek podatkowy
4. Czynności związane z likwidacją działalności gospodarczej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków