Archiwum miesiąca: maj 2018

Analiza wybranych zagadnień sfery regulacji logistyki i dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa X

plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział 1.
Istota i przedmiot logistyki
1.1. Pojęcie i istota logistyki
1.2. Ewolucja logistyki
1.3. Przedmiot logistyki
1.3.1. Strumienie
1.3.2. Zasoby rzeczowe i informacyjne
1.4. Miko i makroekonomiczna treść logistyki
1.5. Związek logistyki z celami przedsiębiorstwa

Rozdział 2.
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
2.1. Typy przedsiębiorstw w aspekcie logistyki
2.2. Podsystemy logistyczne przedsiębiorstw
2.3. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych
2.4. Struktura przepływów rzeczowych
2.5. Logistyka w strukturach zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział 3.
Logistyka procesów dystrybucji
3.1. Zakres i przedmiot logistyki dystrybucji
3.2. Prognoza popytu
3.3. Wybór kanału dystrybucji
3.4. Organizacja procesów dystrybucji

Rozdział IV.
Analiza wybranych zagadnień sfery regulacji logistyki i dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa X
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa
3.2. Podstawowe zasady i koncepcje logistyki w przedsiębiorstwie
3.3. Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie
3.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
3.5. Wstępna analiza poziomu wdrożenia i efektywności logistyki w przedsiębiorstwie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków