Archiwum miesiąca: kwiecień 2018

Polityka budowania wizerunku spółek należących do dużych struktur kapitałowych

Plan lic.
Polityka budowania wizerunku spółek należących do dużych struktur kapitałowych. Doświadczenia Polskich Sieci Elektroenergetycznych-Centrum Sp. z o.o.

Wstęp
Rozdział I. Marketing a budowanie wizerunku organizacji
1.1. Pojęcie marketingu
1.2. Marketing w strukturze przedsiębiorstwa
1.3. Marketingowe budowanie wizerunku przedsiębiorstwa
1.4. Pojęcie marketingu międzynarodowego
Rozdział II. Orientacje marketingowe przedsiębiorstw należących do dużych struktur kapitałowych
2.1. Standaryzacja i adaptacja międzynarodowych strategii marketingowych
2.2. Kształtowanie instrumentów marketingu mix na rynku międzynarodowym
2.2.1. Produkt na rynkach zagranicznych
2.2.2. Komunikacja marketingowa na rynku międzynarodowym
2.2.3. Dystrybucja międzynarodowa
2.2.4. Ceny w marketingu międzynarodowym
Rozdział III. Wizerunek Polskich Sieci Elektroenergetycznych-Centrum Sp. z o.o.
3.1. Charakterystyka Polskich Sieci Elektroenergetycznych-Centrum Sp. z o.o.
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna
3.1.2. Oferta
3.1.3. Marketing i polityka zarządzania
3.2. Wizerunek Polskich Sieci Elektroenergetycznych-Centrum Sp. z o.o. – podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks