Archiwum miesiąca: marzec 2018

Postawy pracowników kopalń węgla kamiennego

Postawy pracowników kopalń węgla kamiennego wobec zmian restrukturyzacyjnych np. Kopalni KWK Sośnica-Makoszowy

Wstęp

Rozdział I.
Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
1. Proces transformacji systemowej w warunkach zmian systemowych w Polsce
1.1. Istota, zakres i cele transformacji systemowej
1.2. Rola polityki strukturalnej w ujęciu transformacji systemowej
2. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej
2.1. Istota, cele i zakres restrukturyzacji przedsiębiorstw
2.2. Obszary i rodzaje restrukturyzacji
3. Typologia restrukturyzacji przedsiębiorstw
4. Bariery systemowe restrukturyzacji przedsiębiorstw

Rozdział II.
Metodyczno – praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw
1. Wiedza jako narzędzie zarządzania restrukturyzacją
2. Procesy restrukturyzacji a ludzie
2.1. Zarządzanie personelem w warunkach restrukturyzacji
2.2. Procesy restrukturyzacji w aspekcie kreatywności
3. Efektywność zarządzania personelem w warunkach restrukturyzacji
4. Przedsięwzięcia inwestycyjne a restrukturyzacja

Rozdział III.
Postawy pracowników wobec zmian restrukturyzacyjnych na przykładzie Kopalni KWK Sośnica-Makoszowy
1. Działalność Kopalni KWK Sośnica-Makoszowy
1.1. Geneza powstania i historia
1.2. Przedmiot działalności
1.3. Struktura organizacyjna
2. Kierunki procesów restrukturyzacyjnych
3. Postawy pracowników
4. Efekty restrukturyzacji

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków