Archiwum miesiąca: listopad 2017

Opodatkowanie działalności deweloperskiej w polskim systemie podatkowym

Wstęp

Rozdział 1.
Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług VAT
1.1. Budynki i budowle, grunty jako towar
1.2. Powstanie obowiązku podatkowego
1.2.1. Z chwilą wydania gruntu
1.2.1. Z chwilą wystawienia faktury
1.3. Stawka opodatkowania
1.3.1. Szczególna zasada opodatkowania gruntu
1.3.2. Sprzedaż gruntów budowlanych przez podatników
1.4. Zwolnienia podatkowe

Rozdział 2.
Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2.1. Ewidencja przychodów i kosztów
2.2. Ewidencja wyniku finansowego
2.3. Wynik finansowy jako podstawa opodatkowania
2.4. Stawki i zwolnienia podatkowe

Rozdział 3.
Pozostałe regulacje prawne
3.1. KSR nr 3 Niezakończone Usługi Budowlane
3.2. Specyficzne zagadnienia dotyczące ujmowania kosztów w wartości początkowej zapasów / środków trwałych
3.3. Specyficzne zagadnienia ujmowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości
3.4. Promocje w umowach najmu

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków