Archiwum miesiąca: październik 2017

Obieg i kontrola dokumentów na przykładzie banku

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ
TEMAT
OBIEG I KONTROLA DOKUMENTÓW NA PRZYKŁADZIE BANKU

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka banku
1.1. Pojęcie i istota banku
1.2. Geneza polskiej bankowości
1.3. Czynności banku
1.4. Systemu bankowy w Polsce

Rozdział II. Pomiar i dokumentowanie procesów gospodarczych w rachunkowości
2.1. Pojęcie, zadania i cechy dowodów księgowych
2.2. Podział dokumentów księgowych
2.3. Zasady sporządzania, kontroli i przechowywania dokumentów księgowych

Rozdział III. System informacyjny rachunkowości bankowej
3.1. Prawne regulacje rachunkowości bankowej
3.2. Metody i zasady rachunkowości bankowej
3.3. Szczególne cechy rachunkowości bankowej

Rozdział IV. Obieg i kontrola dokumentów na przykładzie banku X
4.1. Ogólna charakterystyka banku X
4.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w banku X
4.3. Podstawy zapisów w księgach rachunkowych banku X
4.4. Przechowywanie dokumentów w banku X

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel