Archiwum miesiąca: wrzesień 2017

Metody i narzędzia rekrutacji wykorzystywane przez agencje pośrednictwa pracy

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY DOBORU PRACOWNIKÓW
1.1. Znaczenie diagnozy potrzeb personalnych
1.2. Popyt i podaż personelu
1.3. Charakterystyka procesu rekrutacji pracowników
1.4. Charakterystyka procesu selekcji

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Teren i organizacja badań
2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. NAJSKUTECZNIEJSZE NARZĘDZIA REKRUTACYJNE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Analiza wyników badań
3.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS