Archiwum miesiąca: czerwiec 2017

Leasing i kredyt jako źródło finansowania firmy

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ
TEMAT
LEASING I KREDYT JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA FIRMY

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ
1.1. Pojęcie działalności gospodarczej
1.2. Przedsiębiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej
1.3. Istota finansowania działalności gospodarczej
1.4. Rodzaje finansowania działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ II. LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2.1. Pojęcie i istota leasingu
2.2. Rodzaje leasingu
2.3. Definicja umowy leasingowej
2.4. Zalety i wady umowy leasingowej

ROZDZIAŁ III. KREDYT JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.1. Pojęcie i istota kredytu
3.2. Rodzaje kredytów
3.3. Definicja umowy kredytowej
3.4. Zalety i wady umowy kredytowej

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA OPŁACALNOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI ZA POMOCĄ LEASINGU I KREDYTU NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
4.2. Warunku ekonomiczne planowanej inwestycji w przedsiębiorstwie X
4.3. Analiza porównawcza finansowania zakupu planowanej inwestycji za pomocą leasingu i kredytu w przedsiębiorstwie X
4.4. Ocena opłacalności finansowania inwestycji przedsiębiorstwa X

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL